Norboerne bliver selvstændige

Norboerne blev selvstændige på et ret tidligt tidspunkt, og netop på den tid hvor Bernstorff eksperimenterede med udskiftning og ordning i bøndernes arbejdsforhold. I 1769 gennemførtes nogle af de love, der skulle fremme selveje for bønderne. De fik øen billigt, men havde til gengæld lodspligten, der først ophævedes i 1879. På Sjælland var udskiftningen godt i gang omkring 1800, men trods de gunstige ejerforhold blev Nyord først udskiftet for agerjordens vedkommende i 1839, og for engen i 1856. Stykket ved kirkegården, der også var fælles jord, blev delt mellem bønderne i 1882.